Γαλλικά Συστήματα Καρτομαντείας

Les Jeux Divinatoires

Διατάξεις Πρακτικής Καρτομαντείας

Εικόνα ριξίματος

Προηγούμενη Ζωή

Tarot, Oracles

Εικόνα ριξίματος

Ρίξιμο Για Εξέλιξη Σχέσης

Oracle Belline

Εικόνα ριξίματος

Καθρέπτισμα Για Σχέση

Gypsy Oracle, Sibilla Italiana

Εικόνα ριξίματος

Αστρολογικό Ρίξιμο

Tarot, Sibilla Italiana, Belline

Εικόνα ριξίματος

Κέλτικος Σταυρός

Tarot

Εικόνα ριξίματος

Πυραμίδα Ταρώ

Tarot de Marseille

Εικόνα ριξίματος

Γαλλικός σταυρός TdM

Tarot de Marseille, Grand Etteilla Tarot

Εικόνα ριξίματος

3 Καρτών Σταθερών Θέσεων

Tarot

Εικόνα ριξίματος

Διλήμματος

Petit Lenormand, Tarot, Petit Oracle des Dames κτλ.