Γαλλικά Συστήματα Καρτομαντείας

Les Jeux Divinatoires

Συγγραφέας: Μαρίλυ Καρύδη
E-mail: [javascript protected email address]
Website:
Ημερομηνία έκδοσης: 2023-06-02

Τα πιο συνηθισμένα λάθη στην εκμάθηση της Petit Lenormand

 • ☒ Διαβάζουμε τις κάρτες μια-μια σαν oracle (διαισθητική ανάγνωση) και δεν ακολουθούμε τους κανόνες συντακτικού.
 • ☑ Οι κάρτες διαβάζονται πάντα συνδυαστικά με τις διπλανές σχηματίζοντας λέξεις και κατά επέκταση πρόταση. Γενικά, στα συστήματα γαλλικής καρτομαντείας, οι κάρτες δεν διαβάζονται ποτέ μόνες τους.
 • ☒ Μαθαίνουμε για ευκολία έτοιμες ερμηνείες και συνδυασμούς απ’ το διαδίκτυο.
 • ☑ Δεν περιοριζόμαστε σε έτοιμες ερμηνείες καθώς ο ίδιος συνδυασμός καρτών μπορεί να δώσει πολλαπλές ερμηνείες ανάλογα το θέμα. Επίσης, περιορίζεται η φαντασία μας και η κριτική σκέψη
 • ☒ Δίνουμε έμφαση σε ριξίματα ΝΑΙ/ΟΧΙ μετρώντας πόσες θετικές ή αρνητικές κάρτες εμφανίστηκαν.
 • ☑ Η τελική απάντηση ενός ριξίματος δίνεται μόνο από το συνδυασμό των ερμηνειών των καρτών, πάντα σε σχέση με το αρχικό ερώτημα.
 • ☒ Χρησιμοποιούμε αριθμολογία ή βγάζουμε το άθροισμα των αριθμών που εμφανίζονται στις κάρτες για να δώσουμε ερμηνεία.
 • ☑ Οι αριθμοί υπάρχουν μόνο για να δοθεί μια ακολουθία στις κάρτες. Δεν έχουν καμία άλλη σημασία στο συγκεκριμένο σύστημα και δεν χρησιμοποιούνται για μαντεία.
 • ☒ Ερμηνεύουμε τις κάρτες ξεφεύγοντας από την αρχική ερώτηση.
 • ☑ Οι λέξεις-κλειδιά που προκύπτουν από το συνδυασμό των καρτών Λενορμάν μπορούν να οδηγήσουν σε απεριόριστες ερμηνείες. Επιλέγουμε εκείνη που φαίνεται πιο σχετική στην ερώτηση που θέσαμε.
 • ☒ Δεν χρησιμοποιούμε συχνά ενδείκτη (significator).
 • ☑ Η χρήση ενδείκτη είναι απαραίτητη στη διάκριση των προσώπων αλλά και του θέματος μέσα στο ρίξιμο. Δίνει δομή στο «στρώσιμο» (spread) που έχουμε επιλέξει και βοηθάει σε μεγάλα ρίξιματα όπως το grand tableau να διακρίνουμε τις βασικές θέσεις-κλειδιά ώστε να γίνει η ανάγνωση.
 • ☒ Κάποιοι χρησιμοποιούν ανεστραμμένες κάρτες άρα και ερμηνείες
 • ☑ Οι κάρτες στο σύστημα P. Lenormand δεν διαβάζονται ποτέ με ανεστραμμένη όψη αλλά πάντα ορθές.

Αναγνώσεις: 202